Anmelde regeringen til politiet

Besvar
admin
Site Admin
Indlæg: 54
Tilmeldt: 06 jun 2020, 22:13

Anmelde regeringen til politiet

Indlæg af admin »

En ven, tidl. advokat skriver til mig

Jeg mener man bør anmelde regeringen - Mette frederiksen til politiet.

Ifølge grundlovens § 57

"§ 57. Intet medlem af folketinget kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre han er grebet på fersk gerning. For sine ytringer i folketinget kan intet af dets medlemmer uden folketingets samtykke drages til ansvar udenfor samme."

Normalt kræver det folketingets samtykke at indlede retslige skridt mod folketingets medlemmer, men i tilfælde hvor medlemmet er grebet på fast gerning, kan medlemmet retsforfølges uden folketingets samtykke.

Mette Frederiksen har i strid med grundlovens § 73 stk 1.

§ 73. Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

(Det forudsættes at der er vidner/beviser f.eks. TV udtalelser på at hun anerkender at have krævet minkene aflivet.)

Der er ikke en lov der giver tilladelse til at ekspropriere minkene = krænkelse af den ejendomsretten = overtrædelse af grundloven.

Der er retspraksis på at krænkelse af grundloven om forbrydelser i offentlig tjeneste er grovest type kriminalitet tidligere Justitsminister Ninn Hansen blev dømt.

https://da.wikisource.org/wiki/Rigsrets ... _juni_1995

"Afgørelsen af skyldspørgsmålet træffes efter stemmeflertallet.

Erik Ninn-Hansen er herefter skyldig i overtrædelse af ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1, ved i perioden fra midten af juni 1988 til hans afgang som justitsminister den 10. januar 1989 at have fastholdt beslutningen om at stille de tamilske familiesammenføringssager i bero."

og der er helt fast retspraksis at ukendskab til loven - lovgrundlaget er uden betydning - man skal kende lovgrundlaget/loven.

Jeg mener at der bør indgives politianmeldelse mod Mette Frederiksen og hendes fødevareminister med henvisning til:

At de ved deres embedsførelse selv eller har medvirket til en underordnets handling, som

1) de har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret.
2) den/de underordnedes handlingen har været et nødvendigt eller naturligt middel til gennemførelse af en beslutning, for hvilken ministeren er ansvarlig og som ministrene har pålagt de underordnede.
3) de har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser.
4) ved forsætligt at undlade at stoppe de ulovlige handlinger som de selv eller deres underordnede udførte uagtet de var vidende om at handlingerne var ulovlige.

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/A19640011730

Før ministeransvarlighedsloven fandt straffelovens §§ 155-157 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv anvendelse også på ministre - der er ikke sket ændringer i at det er en meget alvorlig forbrydelse - men ministeransvarlighedloven præsiserer /skærper ansvaret således at der er næsten objektivt ansvar også for de underordnedes handlinger - i denne sag er det så meget trist menistrene selv der orkestrerer og fastholder de ulovlige beslutninger - og ikke en hvilken som helst beslutning krænkelse af grundlovens beskyttelse af ejendomsrette.

Måske for at illustrere det kaotiske så opfører ministrene sig som om de når de overtræder loven bare kan lave loven om - det kan man ikke - ligesom man jo ikke slipper for en fartbøde ved at have fartgrænsen på det pågældende sted dagen efter.

Det er også værd at bemærke,

Grundlovens § 62

"§ 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen"

Der er således i grundloven fastslået, at det er ulovligt at blande sig i domsstolproceduren - det er domstolende der dømmer det er i strid med grundloven hvis ministrene/folketinget administrationen blander sig at rettens arbejde eller selv leger dommere.

Det er derfor særdeles problematisk hvis ministrene/folketinget i strid med grundloven blander sig i retsplejen og selv påtager sig at frikende sig selv - det kan man ikke det er en ulovlig beslutning der stride mod grundlovens § 62.

Det hele bliver så ikke mindre problematisk når man i pressen hører" hvis regeringen giver kr. til det ene eller det andet vil folketingets partier gerne bistå med at skjule hindre retsforfølgning af regeringens ulovlige handlinger.

Det er lidt kompliceret at kategorisere forbrydelsen, er det bestikkelse regeringen tilbyder for at få hjælp til de ulovlige handling - er det afpresning - ydelser for at bistå med hindre rettens gang ved det ikke men det er problematisk.

Bare så for ordenes skyld - hele spørgsmålet om erstatning er afkaret i grundloven

§ 73 sidste punktum: (ekspropriation) "Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning".

og

§ 73 Stk. 3. Erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Det er ikke folketinget, men domstolene, der fastsætter erstatningen. At folketinget forhandler om erstatningens størrelse er derfor i strid med grundlovens § 73 stk 3, idet det er indblanding i rettens arbejde.

Hvor er advokatrådet? - hvor er dommerforeningen? - hvor er højesterets præsidie? - hvor er kammeradvokaten? - hvem passer på vores demokrati vores grundlov????
Michael Maardt. Windows: Hold Ctrl, mens du klikker et link, og linket åbner i nyt vindue.

Besvar