Regeringen bryder grundloven

Besvar
admin
Site Admin
Indlæg: 73
Tilmeldt: 06 jun 2020, 22:13

Regeringen bryder grundloven

Indlæg af admin »

Min unavngivne ven, tidl. advokat skriver

Det er meget problematisk og dybt bekymrende at opleve, hvordan vores parlament agerer.

For ethvert påbud, instruks, lov skal der angives både en begrundelse og angives en lovhjemmel.

At vi nu skal opleve at "hele parlamentet" siger at "ja, vi lavede et påbud, en lov - og vi glemte lige at tjekke om der var en saglig begrundelse og om der var lovhjemmel."

Det er så åbenlyst problematisk. Det er ikke bare en smutter. Det er grov pligtforsømmelse, som regeringen og parlamentet må tage ansvaret for.

Man kan ikke vedtage påbud og love uden som minimum at kontrollere, at der er lovhjemmel = "læs lovhjemlen; læs de paragraffer der er henvist til" og som politikker som minimum sætte sig ind i begrundelse = "læs begrundelsen og få begrundelsen uddybet hvis man er i tvivl."

Regeringen frikender sig selv for grov pligtforsømmelse og tilsidesættelse af blot rimelig ansvarlighed (ved som minimum at kontrollere, at der med beslutningsforslaget/loven rent faktisk er både en saglig begrundelse og en henvisning til lovhjemlen). Her stopper al sund fornuft. Hvis man så er i tvivl om/ikke forstår begrundelsen og/eller lovhjemlen skal man jo ikke godkende, men søge forholdet afklaret. Landet ledes sagligt, ikke på basis af rygter. Kan man ikke ikke selv forstå og selv forsvare en begrundelse/lovhjemmel er det grov pligtforsømmelse at give påbud/lave love.

Nu står landet i en situation, hvor det er en realitet at:

• Regeringen har begår grov lovbrud.
• Hæren truer borgerne.
• Politiet truer borgerne
• Forvaltningen giver borgerne ulovlige pålæg.

Nu forhandler parlamentet om, hvordan man kan fratage borgerne den grundlovssikrede ret til at få enhver beslutning prøvet ved domstolene.

Forhandlinger foregår ved at nogle afpresser regeringen til at betale til det ene eller andet formålm eller regeringen tilbyder penge til det ene eller andet og så den groveste form for korruption: den usynlige nepotismen - du klør min ryg så klør jeg din ryg.

Vi har et retssystem. Det skal aktiveres. Det er eneste reelle muglighed for at undgå kaos.

Dem, der er udsat for overgreb, skal have sagen prøvet ved domstolene, ikke ved at bestikke skadelidte til at undlade at få sagen afklaret ved domstolene.

Retsplejeloven indeholder regler for umidelbare fogedforretninger - fogedforretninger kan gennemføres med timers varsel - hvis man kan overbevise retten om det nødvendige i forretningens fremme.

Det er meget meget problematisk, at regeringen, politiet og hæren uden rettens mellemkomst har gennemført grove ulovlige indgreb overfor borgerne.

Ulovligheder er foregået på tværs i regeringen/ministerierne, forvaltningen og den udøvende magt politiet og hæren. Og på alle nevuer begået grove overgreb er borgernes rettigheder i henhold til grundloven.

Kun domstolene skal afgøre, hvem der er ansvarlige og hvad de er ansvarlige for, hvis vores "demokrati/retsstat" skal overleve.

De borgere, der har været udsat for overgreb skal have erstatning og den fastsættes af domstolene - ud fra gældende ret. (Det følger faktisk af grundlovens § 73, at det er domstolene der fastsætter erstatning ved ekspropriation - og ved andre ulovlige overgreb er der lovhjemmel bl.a. i straffeloven til at fastsætte erstatningen).

Det skal være domstolene der afklarer ansvaret i regeringen, ministrierne, forvaltningen politiet og hæren, så vi kan få afklaret de retslige gældende standarder. Det følger af grundlovens § 62, at det er i strid med grundloven, når folketinget blander sig i noget, der hører under domstolene.

Måske den eneste måde at komme videre på for Danmark som demokrati og retsstat er, at man - når det er klart at man er grebet på fast gerning i en ulovlighed, som man rent faktisk erkender at have begået - anmelder sig selv og anmoder om en efterforskning og retsbehandling. (Grundlovens § 62 at forglemme)

Regeringen, forvaltningen, politiet hæren o.s.v. må jo også have krav på en optimal sikker og reel behandling, som den man kan forvente Danmark som er en veludviklet retsstat.

Alternativet som regeringen og folketinget nu arbejder med, nemlig at kriminelle grupper forhandler med ofrene og tilbyder kompensation for at forhindre en domstolsprøvelse er uhyggelig. Vi er i en situation, hvor overgrebene er sket med støtte fra politiet og hæren - så når det ikke stoppes med bestikkelse betaling af bod - kan det så komme på tale at anvende politiet og hæren til at stoppe en retsprøvelse. (Sidst politi og hæren medvirkede til gennemførelse af en kriminel handling var for ca. 1 uge siden)
Michael Maardt. Windows: Hold Ctrl, mens du klikker et link, og linket åbner i nyt vindue.

Besvar